Statisk og delt bibliotek

Statisk elektrisitet er ekstremt dramatisk, men generelt allestedsnærværende. Dens utslipp, spesielt i potensielt eksplosivt innhold, fører til dannelse av gnister som en konsekvens av en eksplosjon. Hvert år i Europa er det opptil 400 hendelser forbundet med elektrostatisk utladning, men det er viktig å forhindre dem utvetydig ved å bruke enkle enheter og metoder som er effektive og allment tilgjengelige.

For å tømme ladningene som er generert og akkumulert i industrilinjer, skal tanker, containere, tankskip være utstyrt med elektrostatisk jording eller elektrostatisk jording. Det går til siste slutt å bruke en sterk klemme eller en ny slik tilkobling av den beskyttede enheten med en nøye valgt kabel, egnet for å føre elektrisk ladning til et alvorlig jordingspunkt. Prinsippet er den eneste sammenhengen med grunnstøtningen at det i produksjonslinjer av produkter som lakk, harpiks, maling, løsemidler eller eksplosiver hovedsakelig er et spørsmål der elementene i prosessering, blanding eller containere for de nevnte stoffene kan dekkes med mange lag eller rust. Når de beveger seg med det ovennevnte, svekker de fremstilling av klemmer eller nye jordingsmetoder som brukes av kontorer. I henhold til ATEX-direktivene må jordingsklemmer oppfylle en rekke krav for å utgjøre en eksplosjonsfare behandlet i rom. De kan ikke være dekket med materiale som bidrar til gnistdannelse under direkte forhold i boka.I farlig innhold med høy tenning og eksplosjonsfare er regelmessig kontroll av tilstanden til jordingsverktøy nyttig. Som et resultat av drift, korrosjon og mekanisk skade, kan det være feil og lekkasjer i systemene, som vil slutte å gjøre arbeidet vårt til virkelighet. Det er da en form for umiddelbar fare for personalet og alt i hjemmet. På grunn av utviklingen av teknologi kan statiske jordingssystemer, som utgjør et innebygd selvovervåkingssystem, bli funnet oftere og oftere. De er utstyrt med indikatorer og låser for å forhindre tenning.Vi må være klar over at med utvikling av teknologier og kunst, i en tid med press på salg og markedsføring, er all teknologi fokusert på større og mer effektive produksjonsmetoder. Økt bevegelse fører til en naturlig økning i antall elektrostatiske ladninger som oppstår, noe som resulterer i etterfølgende utladninger. Det er medarbeiderens innflytelse og styrke for det beste resultatet som truer sikkerheten til den ene.