Jording og nullstilling

Oppgaven med å jorde elektro tellinger på å redusere faren for eksplosjon av brennbare materiale for å oppnå en elektrostatisk gnist. Det blir vanligvis innført i transport og behandling av brannfarlige gasser, pulver og væsker.

Elektrostatisk jording som er en annen form. De letteste og litt kompliserte modellene viser seg selv fra jordklemmen også fra kabelen. Mer kraftig og teknologisk avansert er utstyrt med beskyttelse av jordingstilstanden, takket være at det er mulig å dispensere eller transportere produktet når bakken har blitt tydelig forbundet.

Elektrostatiske jordforbindelser er vanligvis gitt under lasting eller lossing av jernbane- og tankfartøyer, tanker, fat, såkalte store poser eller elementer av prosessinstallasjoner.

Som et resultat av fylling eller tømming av tanker med nytt innhold (f.eks. Tanker med pulver, granulat, væsker kan farlige elektrostatiske ladninger opprettes. Kilden til dannelsen er sannsynligvis over blanding, pumpe eller sprøyting av brannfarlige stoffer. Elektriske ladninger opprettes ved å kontakte eller bytte individuelle partikler. Mengden elektrisk ladning vil avhenge av de elektrostatiske egenskapene til overflatene som kommer i kontakt med hverandre. Til slutt kan en nær og rask kontakt med bakken eller et ubelastet problem resultere i en kort strømpuls som vil være tilgjengelig i gnistformene.Manglende omsorg for gnistutslipp kan tenne blandingen av alkoholer og luft, som det fremgår av en eksplosjon eller en dårlig eksplosjon. Elektrostatisk jording eliminerer faren for eksplosjon på grunn av kontrollert utladning av elektrostatiske ladninger.